ORDEN-UW-CHAOS

ORDE SCHEPT RUST....

Er doen zich situaties voor, waarin u meer structuur en overzicht wilt hebben. U wilt bijvoorbeeld uw huis op orde brengen, uw administratie organiseren of u gaat verhuizen. Vaak ontbreekt het u aan tijd of u hebt de kunst van het (re)organiseren niet in de vingers.
Dan kan ik u, als gecertificeerd Professional Organizer, uitkomst bieden.
Ik kan u adviseren en helpen, zodat u overzicht en rust krijgt.

marja dijkstra 1Mijn naam is Marja Dijkstra (1951).
Na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, heb ik diverse cursussen gevolgd en heb ik aan de Open Universiteit mijn propedeuse Psychologie gehaald. Ik zet mij nu in om bij particulieren en ZZP-ers structuur aan te brengen in de administratie; in huishoudens orde te scheppen en verhuizingen te realiseren. Verderop kunt u hierover op mijn site meer lezen.

Wellicht tot ziens!